AKTIVITY PLUS – O nás

Letní dětský tábor je provozován spol­kem AKTIVITY PLUS ve spolupráci s Pedagogicko-psycholo­gic­kou poradnou a speciálně pedagogickým centrem v Semilech a má více než dvacetiletou tradici.

AKTIVITY PLUS je sdružením pro aktivní zážitky, jehož účelem je péče o všestranný tělesný i duševní rozvoj dětí a mladých lidí, organizování volnočasových a preventivních aktivit a podpora osob­ního rozvoje jednotlivců i rodin.

Pedagogicko-psychlogická poradna a speciálně pedagogické centrum je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Liberecký kraj. Její hlavní náplní je pomoc dětem před i v průběhu školní docházky a jejich rodičům. Mimo svou hlavní náplň se poradna v průběhu roku zaměřuje na prevenci sociálně-pato­logických jevů a pomoc při tvorbě zdravého klimata ve školních třídách.

Historie tábora

Pořádání táborů začalo již v roce 1991 v užším kruhu na Benecku v Krkonoších. V roce 1995 jsme přesídlili do stanového a chatkového tábořiště u lesa v Jesenném, které jsme v roce 1998 vystřídali s tábořištěm Červeného kříže v Jabkenicích. Roku 2003 jsme zakotvili na břehu u rybníka v Drhlenách v Českém ráji, po vyhoření tábořiště roku 2015 jsme dočasně přesídlili na tábořiště v Hájemství ležícím nedaleko Dvora Králové, abychom se roku 2017 vrátili zpět do Drhlen. Do krásného prostředí plného rozlehlých lesů a pískovcových skal s námi na tábor jezdí děti ve věkovém rozmezí od 6 do 15 let, přičemž jsou samozřejmě možné i výjimky.

Vzhledem k zájmu rodičů předškolních dětí již po tři roky nabízíme i jeden oddíl pro děti ve věku od pěti do šesti let.

Táborový program

Součástí táborového programu jsou dětmi velmi oblíbené zábavné rozcvičky na hudbu, které po ránu rozhýbou i ty největší lenochy. Dále celotáborová hra, v níž spolu děti soupeří ve smíšených týmech, podvečerní diskotéky, soutěže typu Talentmánia nebo Miss a samozřejmě nemůže chybět táborák s kytarou a vůní opékáných špekáčků. Dalšími aktivitami jsou výlety do okolí, hry v lese, sportovní hry a nejrůznější další činnosti v rámci oddílu.

Pojeďte s námi!

Více než dvacetiletá tradice tábora dala vzniknout malým i velkým dobrodružstvím, nezapomenutelným zážitkům a radovánkám stovek táborníků každého věku. Důkazem jsou děti, které už odrostly a jet nemohou, ale přesto se rok co rok vrací, aby na ně alespoň „dýchla“ táborová atmosféra. Mladší sourozenci pláčou, že ještě nemohou jet, starší, že už nemohou.

Tak pojeďte s námi na tábor! Zažijte čtrnáct dní táborové zábavy, poznejte nové kamarády a posbírejte neopakovatelné zážitky! Dlouholetá tradice tábora zaručuje, že nám nuda pranic neříká, táhneme za jeden provaz a že v tom zkrátka nejsme noví. Tábor je pro nás srdeční záležitostí, a proto ho celý tým vedoucích a dalších pracovníků dělá především srdcem. Staňte se táborníky, rozšiřte naše řady a pojďte do toho společně s námi!