Tábor 2022 – Vnitřní vesmír

Kdy: 2. srpna – 15. srpna
Kde: Tábořiště Zlaté údolí u Drhlenského rybníka, 294 02 Kněžmost
Cena: Cena tábora činí pro jednoho táborníka 5.200 Kč. V případě, že táborník jede na tábor se svým sourozencem, je cena pro každého z nich snížena na 5.050 Kč.

Letní tábor 2022

Letošní rok pořádají dětský letní tábor společně spolek AKTI­VITY PLUSPedagogicko-psycho­logická po­radna, a to v krásném prostředí Českého ráje. Jako každo­ročně se o Vaše děti bude starat stabilní tým ve­doucích spolu s pra­co­vnicemi Peda­gogicko-psycho­lo­gické poradny v Se­milech. Bližší infor­mace o ve­doucích si můžete proh­lédnout v sekci Lidé. Pro Vaše děti letos bude při­pravena celo­táborová etapová hra, v níž se vydají objevovat taje lidského těla.

Na počátku 26. století lidstvo dokázalo ovládnout Sluneční soustavu – osídlilo Měsíc, úspěšně dokončilo teraformaci Marsu a dokonce založilo kolonie i na několika Jupiterových měsících. Vše vypadalo úžasně. Avšak pak se z nějakého ne­pocho­pi­tel­ného důvodu prudce zpomalila termo­nukleární reakce v nitru Slunce, a to začalo ne­uvěři­telnou rychlostí stárnout. Proces, který by normálně trval miliardy let, najednou proběhl během několika desetiletí. Nyní, v roce 2522, stojí Sluneční soustava i lidstvo před svým zánikem.

Jediný, kdo by mohl vše napravit, je profesor Otto Lidenbrock, jenž studiu daného fenoménu zasvětil celý svůj život a který postuloval teorii, díky níž, je-li pravdivá, by bylo možné celý proces zvrátit a vše zachránit. Před zahájením pokusu o znovunastartování termonukleární fúze ve Slunci je však profesor Lidenbrock sražen automobilem a upadne do kómatu, z něhož ho nedokážou probudit ani nejmodernější vědecké metody. Vědecké konzilium se po vzrušené debatě rozhodne k zoufalému činu – pomocí kvantového urychlovače zmenší vesmírný těžařský člun i s vybranou posádkou expertů a vpraví ho do profesorova těla, aby zde nalezli příčinu jeho kómatu a probudili ho z něj. Čas však neúprosně ubíhá...

Chcete-li se spolu s námi vydat na tajuplnou výpravu do hlubin lidského těla, neváhejte a přidejte se k nám. Těšíme se na Vás!

Přihláška na tábor

Pokud Vás náš tábor zaujal a chcete přihlásit své dítě, postup je jednoduchý. Stáhněte si přihlášku a vyplněnou a vytisklou ji poštou zašlete na adresu:

AKTIVITY PLUS
Exnárova 542/1
500 11 Hradec Králové

Přihlášku rovněž můžete vyplnit elektronicky v programu Adobe Reader (verze 9 a vyšší) či nějaké jeho alternativě a zaslat emailem na adresu aktivity.plus@gmail.com.